Początki i rozwój kryminalistyki

Początki i rozwój kryminalistyki

Kryminalistyka sięga czasów, w których zrodziło się przestępstwo. Ludzie mający doprowadzić do zidentyfikowania, ujęcia sprawcy i do wymierzenia mu kary, szukali bowiem skutecznych sposobów i metod na zrealizowanie tych celów. Podstawą rozwoju kryminalistyki była medycyna sądowa, ponieważ lekarze występowali w roli biegłych sądowych, starając się przy tym wyjaśnić przyczynę zgonu lub doznanych przez ofiarę obrażeń, co często było wskazówką do wytypowania sprawcy przestępstwa. Dzięki pracom lekarzy (np. Anatoma Marcelo Malpighi (1628-1694) który opisał charakterystyczne wzory na opuszkach palców lub lekarza i przyrodnika Paracelsusa (1493-1541), którego uznaje się za jednego z twórców toksykologii) możliwe było opracowanie wielu metod pozwalających na identyfikację. Continue reading Początki i rozwój kryminalistyki